CorePublish - Tips

Lage et menypunkt

For å lage et nytt menypunkt på nettstedet ditt, må du opprette en ny, synlig kategori i kategoritreet. 1. Velg skillearket Innhold. 2. Klikk på kategorien du vil plassere menypunktet under. 3. Trykk Lag underkategori-knappen i tittellinjen. 4. Skriv inn kategorinavnet. Det er kategorinavnet som blir brukt i menyen på nettstedet ditt. 5. Du kan skrive inn en beskrivelse. Vanligvis blir beskrivelsen bare brukt i CorePublish for å hjelpe deg og huske hva denne kategorien er ment å in...

Publisere en artikkel

1. Velg skillearket Innhold og klikk på kategorien du vil publisere artikkelen din i. 2. Trykk Lag ny artikkel-knappen i tittellinjen. 3. Hvis din CorePublish inneholder mer enn en artikkeltype, velger du den aktuelle innholdsmalen og trykker Opprett. Hvis du bare har en innholdsmal, blir ikke dette trinnet vist. 4. Skriv inn overskrift, ingress og selve innholdet. Hvilke felter du får presentert avhenger av innholdsmalen du valgte ovenfor. 5. Den nye artikkelen er opprettet, men i sta...

Last opp filer til multimediaarkivet

CorePublish inneholder et multimediaarkiv der du kan samle dokumenter, bilder, videoer og andre elementer som du ønsker å gjøre tilgjengelig på nettstedet ditt. 1. Velg skillearket Filer. 2. Klikk på mappen du vil laste opp bilder til. 3. Trykk Last opp fil her-knappen i tittellinjen. 4. Klikk innenfor det markerte området, og finn bildet eller bildene du vil laste opp i CorePublish. Du kan også dra filer rett inn på dette området med «drag & drop». 5. Trykk Start opplastning-knapp...

Sette inn bilde i artikler

Når du har lastet opp bilder slik det er beskrevet i artikkelen Last opp filer til multimediaarkivet (/221154-Last-opp-filer-til-multimediaarkivet), er det på tide å bruke et bilde i en artikkel i CorePublish. 1. Finn artikkelen du vil sette bildet inn i ved å søke eller ved å finne den i kategoritreet i skillearket Innhold. 2. Klikk på tittelen til artikkelen for å åpne artikkelen for redigering. 3. Rull ned til tekstbehandlerfeltet. 4. Sett markøren der du vil sette inn bildet. 5. ...

Bytte ut filinnhold

Med CorePublish sitt multimediaarkiv er det enkelt å bytte ut innholdet i en fil. Et godt eksempel kan være at du har et bilde av en av de ansatte på nettstedet ditt. Vedkommende slutter og du tar et nytt bilde av den nye ansatte. Dette vil du bruke i stedet. For å være sikker på at det nye bildet blir brukt på alle plassene det gamle ble brukt, er det lettest å bytte ut filinnholdet: 1. Velg skillearket Filer for å åpne multimediaarkivet. 2. Velg mappen det gamle bildet ligger i. 3. Kl...

Sett inn lenker i artikkelen

Vi har ofte behov for å lage lenker av ulike typer i artiklene våre. CorePublish har god støtte for lenker og du kan velge ulike typer: - Vanlig lenke - Lenke til anker i teksten - E-post - Intern lenke til en artikkel - Intern lenke til en kategori - Lenke til en fil i multimediaarkivet Slik setter du inn en lenke: 1. Velg artikkelen lenken skal settes inn i. 2. Sett markøren der du ønsker at lenken skal settes inn, eller marker teksten du ønsker skal bli lenke. ...