Sett inn lenker i artikkelen

Vi har ofte behov for å lage lenker av ulike typer i artiklene våre. CorePublish har god støtte for lenker og du kan velge ulike typer: 

 • Vanlig lenke 
 • Lenke til anker i teksten 
 • E-post 
 • Intern lenke til en artikkel 
 • Intern lenke til en kategori 
 • Lenke til en fil i multimediaarkivet 

Slik setter du inn en lenke: 

1. Velg artikkelen lenken skal settes inn i. 

2. Sett markøren der du ønsker at lenken skal settes inn, eller marker teksten du ønsker skal bli lenke. 

3. Velg Sett inn/Rediger lenke knappen

4. Velg hvilken type lenke du vil ha. 

For hver type trenger CorePublish informasjon for å håndtere lenken riktig. 

5. Skriv inn nødvendig informasjon for den valgte lenketypen: 

 • Vanlig lenke: Skriv inn adressen til den eksterne lenken. Dette kan for eksempel være http://www.coretrek.no 
 • Lenke til anker i teksten: Velg en av ankrene som er definert. 
 • E-post: Skriv inn E-postadresse, Meldingsemne og Melding. Det er bare e- postadresse som er påkrevd. Det du skriver i Meldingsemne og Melding blir satt inn som meldingsemne og melding i brukerens e-postprogram. 
 • Intern lenke til en artikkel: Velg hvilken artikkel i CorePublish du vil lenke til med Velg artikkel-knappen. Du kan i tillegg velge å lenke til et anker i den valgte artikkelen. 
 • Intern lenke til en kategori: Velg hvilken kategori i CorePublish du vil lenke til med Velg kategori-knappen.
 • Lenke til en fil i multimediaarkivet: Velg hvilken fil i CorePublish sitt multimediaarkiv du vil lenke til med Velg fil-knappen. 

6. Bak skillearket Mål, velger du hvordan CorePublish skal åpne lenken du har laget. Typisk åpnes lenker i det samme vinduet som artikkelen blir vist i, men det kan du endre ved å velge for eksempel Nytt vindu eller Popup vindu

7. Lagre lenken ved å trykke OK i nedre høyre hjørne.