Sette inn bilde i artikler

Når du har lastet opp bilder slik det er beskrevet i artikkelen Last opp filer til multimediaarkivet, er det på tide å bruke et bilde i en artikkel i CorePublish. 

1. Finn artikkelen du vil sette bildet inn i ved å søke eller ved å finne den i kategoritreet i skillearket Innhold

2. Klikk på tittelen til artikkelen for å åpne artikkelen for redigering. 

3. Rull ned til tekstbehandlerfeltet. 

4. Sett markøren der du vil sette inn bildet. 

5. Trykk Sett inn bilde-knappen i verktøylinjen. 

6. Velg mappen bildet ligger i og klikk på bildet du vil sette inn. 

Hvis bildet du vil sette inn, ikke ligger i multimediaarkivet ennå, kan du laste det opp ved å trykke Last opp fil her-knappen slik det er beskrevet i artikkelen Last opp filer til multimediaarkivet.

8. Velg bildevariant. Når du klikker på varianten du vil bruke, blir bildet forhåndsvist. 

9. Husk å skriv inn ALT-tekst dersom denne mangler. ALT-tekst er en alternativ tekstbeskrivelse som brukes til å gi informasjon om et bilde eller en grafisk fremstilling til søkemotorer, men aller viktigst til besøkende med en funksjonshemming. Et eksempel er blinde som leser innholdet på nettstedet ditt med leselist. 

10. Om ønskelig juster verdiene før du trykker OK-knappen for å sette bildet inn i artikkelen.