Publisere en artikkel

1. Velg skillearket Innhold og klikk på kategorien du vil publisere artikkelen din i. 

2. Trykk Lag ny artikkel-knappen i tittellinjen. 

3. Hvis din CorePublish inneholder mer enn en artikkeltype, velger du den aktuelle innholdsmalen og trykker Opprett. Hvis du bare har en innholdsmal, blir ikke dette trinnet vist. 

4. Skriv inn overskrift, ingress og selve innholdet. Hvilke felter du får presentert avhenger av innholdsmalen du valgte ovenfor. 

5. Den nye artikkelen er opprettet, men i statusfeltet til høyre ser du at artikkelen er en kladd. For å publisere den endrer du status til Publiser

6. Trykk Lagre og avslutt for å lagre artikkelen. 

Artikkelen blir lagret og er nå synlig for de besøkende på nettstedet ditt. Hvordan de ulike delene av artikkelen blir vist, er avhengig av hvordan designet på nettstedet ditt er bygd opp.