Facebook henter feil bilde fra nettsiden

Kan du forsøke følgende:

Gå inn på:
https://developers.facebook.com/tools/debug/ 

Her legger du inn adressen til den siden du skal benytte.
1. klikk på "debug"
2. klikk "scape again"

Anbefaler kanskje at du tar både hoveddomenet og den spesielle siden du har problemer med.