Hva er spam?

Spam, eller søppelpost som det heter på norsk, er en samlebetegnelse for uønsket massedistribuert reklame og annen unyttig informasjon som ikke er godkjent av mottakeren på forhånd. Normalt brukes betegnelsen på uønsket reklame på epost, men omfatter også masseutsendelser via diskusjonsforum (USENET, webforum, blogger), sosiale medier (Facebook, G+, Twitter), lynmeldingstjenester (IRC, jabber, MSN) og SMS.

Noen ganger er spam/søppelfilter litt for aktive, og legger reelle mailer i spam/søppelpost.
Anbefaler alle å titte gjennom denne mappen fra tid til annen.
De fleste mailprogram tar vare på spam/søppelpost 30 dager før de automatisk slettes.

Hvordan unngå at e-post havner i spammappe:
Du som mottager kan i en del tilfeller gjøre innstillinger i ditt e-postprogram slik at meldinger får passere uhindret.
Eksempler på innstillinger:

Gmail:

Etiketter -> Administrer etiketter
Systemetiketter -> Nettsøppel -> vis
Klikk på eventuell melding fra ønsket avsender og velg Ikke nettsøppel
Info om søppelpostinnstillinger i Gmail: 

Merk eller fjern merking av søppelpost i Gmail
How to Whitelist a Sender or Domain in Gmail

Outlook:

Oversikt over filteret for søppelpost