Forsinkelse ved publisering

Hurtigminne (engelsk: cache) (uttale /kæʃ/, kæsj) er betegnelsen på en type høyhastighetsminne i datamaskiner.

En datamaskins kjørende programmer (prosesser) ligger i hovedhukommelsen (RAM). Under kjøring flyttes de aktive instruksjonene og dataene kontinuerlig over i hurtigminnet, slik at prosessoren kan hente dem derifra. Det går typisk rundt hundre ganger fortere å lese fra hurtigminne enn fra hovedhukommelsen, så flyttingen over til hurtigminnet øker maskinens regnehastighet betraktelig.

Ønsker du å se endringen med en gang kan du manipulere på adressen du benytter.
Har du utført endring på f.eks denne siden: www.coretrek.no/om-oss/

Kan du legge til ?et-eller-annet slik at du lager en "ny" adresse og omgår hurtigminnet/cache.
Ny adresse kan da f.eks være: www.coretrek.no/om-oss/?tester01

Normalt er det satt opp cache-tid på 2-5 min.

Other Articles